Úvod O městě Aktuality Aktuality z města Rekonstrukce Veleslavínovy ulice pokračuje…

Rekonstrukce Veleslavínovy ulice pokračuje další etapou

Za město se slavnostního otevření zúčastnili primátor Martin Baxa, náměstek Petr Rund a vedoucí odboru památkové péče Petr Marovič.

V historickém centru byly opraveny další z řady ulic, a to Perlová a část ulice Veleslavínovy. Firma, která celoplošnou obnovu zajišťovala, dokončila práce v termínu a za předem vysoutěženou cenu. Na tuto akci navazuje dokončení rekonstrukce Veleslavínovy ulice, která již začala a bude dokončena do srpna letošního roku.

„Obnovou ulic Perlová a části Veleslavínovy pokračujeme v postupné rehabilitaci středu města. Stav obou komunikací byl velmi špatný vzhledem k zásahům do inženýrských sítí.  Rekonstrukci si zasloužily i proto, že jsou turisticky velmi atraktivní,“ uvádí technický náměstek primátora Petr Rund.

Že se jedná o velmi důležitou část historického jádra, připomíná také městský památkář Petr Marovič: „Tento úsek propojuje dříve upravená veřejná prostranství, jako je například okolí Mlýnské strouhy. Návštěvník je veden k významným městským atraktivitám, jimiž jsou Pivovarské muzeum, Plzeňské historické podzemí, restaurace Na Parkánu i galerie „13“.

Do obou ulic se vrátil tradiční materiál. Živičné povrchy byly nahrazeny na komunikacích žulovou dlažbou a na chodnících dlažbou plzeňskou. „Šlo především o zadláždění profilu ulice velkými kostkami ohraničenými žulovými obrubníky a na chodnících nově řezanými žulovými deskami, které ale svým položením, rastrem a charakteristickým spárořezem napodobují dlažbu původní,“ upřesňuje Petr Marovič. Provedení celkového zadláždění realizovaného úseku silnice, zvláště ve složitém místě zpomalovacího prahu u Pivovarského muzea, je podle Maroviče velmi zdařilé a je dokladem šikovnosti kameníků, která si nezadá s generací svých předchůdců.

Součástí úpravy byla také výměna stávajících vysokých silničních stožárů veřejného osvětlení za historizující lucerny, které se svým provedením konzol a tvarem lampy se zdobnými prvky blíží lampám zachyceným na dobových fotografiích.

Na ukončenou rekonstrukci Perlové ulice a části ulice Veleslavínova za 14,7 milionu korun naváže oprava dalšího úseku Veleslavínovy ulice. Je rozdělena do tří etap, při nichž bude pokračovat vyměněna povrchu vozovky za dlažbu z velkých žulových kostek pocházejících z Americké třídy. Na chodníky kameníci položí rovněž dlažbu z již dříve použitých plzeňských desek. Obnova ulice již začala a potrvá do konce srpna.

Zveřejněno: 30. 4. 2013, Mařanová Helena

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni