Úvod O městě Aktuality Aktuality z města Seminář „Znalosti, kreativita, průmysl &…

Seminář „Znalosti, kreativita, průmysl & jejich společná budoucnost v České republice“

Podruhé během letošního podzimu se v Plzni bude diskutovat na téma kreativity. Po  říjnové konferenci Fórum pro kreativní Plzeň, kde byla pozornost věnována úloze tvořivosti v podnikání, se v úterý 4. prosince uskuteční seminář Znalosti, kreativita, průmysl & jejich společná budoucnost v České republice. Do nedávno otevřené plzeňské "továrny na umění" přijede debatovat desítka osobností z nejrůznějších oblastí. Organizátoři, kterými jsou Ministerstvo kultury, město Plzeň a Ústav umění a designu Západočeské univerzity v Plzni, chtějí seminářem odstartovat širokou celonárodní diskusi o kulturních a kreativních odvětvích.

"Je třeba si uvědomit, že kulturní a kreativní odvětví jsou obory s vysokou přidanou hodnotou, jež mají velký potenciál navázat na celosvětovou popularitu České republiky v některých tradičních oblastech," říká zástupce Ministerstva kultury. "Intenzivně se nyní snažíme zasazovat o rozšíření povědomí o těchto odvětvích, jejich vlivu na místní a regionální rozvoj a také na posílení konkurenceschopnosti celé země. To se neobejde bez široké spolupráce nejrůznějších aktérů a zapojení samotných podniků, z nichž některé si přínos začlenění kreativců do provozu stále ještě neuvědomují," pokračuje zástupce.

Obsah semináře úzce souvisí také s plzeňským projektem Evropské hlavní město kultury. "Projekt Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015 je mimo jiné impulzem pro podporu růstu a oživení kulturního a kreativního podhoubí v našem městě a přilehlém regionu. Postřehy, náměty a na ně navazující diskuse může obohatit nebo dokonce ovlivnit organizování některých jeho dílčích akcí," říká primátor Martin Baxa.

I volba místa konání, Ústav umění a designu, není náhodná. Jde o unikátní prostor, který dává studentům neopakovatelnou možnost rozvíjet své dovednosti a prohlubovat svou kreativitu. Věříme, že právě tento nový chrám kreativity v plzeňském kampusu svou nezaměnitelnou atmosférou přispěje k mnoha zajímavým výstupům.

Ředitel Ústavu umění a designu Josef Mištera dodává: „Ústav umění a designu si plně uvědomuje potenciál, který spojení kreativních oborů s průmyslem nabízí. Již od svého vzniku je propagátorem propojování uměleckých oborů s technickými a zapojuje se do mezioborových projektů, např. s Fakultou strojní, s Výzkumným centrem ZČU Nové technologie  a pracuje i na zadáních z praxe. Každoročně naši školu opouští stovka absolventů kreativních oborů, kteří městu, regionu i celé republice přinášejí novou tvůrčí energii. Věříme, že i díky seminářům jako je tento, se podaří zvýšit povědomí podniků o možnostech, které jim spojení s kreativními odvětvími nabízí.“

Seminář zahájí nejvyšší představitelé všech organizátorů. Ti očekávají živou diskuzi s pozvanými zástupci klíčových plzeňských podniků a významných partnerů.

Zveřejněno: 30. 11. 2012, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni