Úvod O městě Aktuality Aktuality z města Situace na plzeňských řekách (1.6.2013)

Situace na plzeňských řekách (1.6.2013)

V současné době (1. 6. 2013 v 10.30 hodin) se odhadují srážky v nejbližších 24 hodinách na 20-40 mm v úhrnu. V Koterově je 2. stupeň povodňové aktivity (SPA), na Klabavě v Nové Huti klesá hladina ze 3. SPA. Ostatní řeky jsou na 1. SPA.

Očekává se intenzivní děšť. Srážková činnost se však špatně odhaduje, protože oblačnost je značně nesouvislá a nelze odhadnout kde a v jaké intenzitě srážky spadnou. Prognóza vývoje situace na řekách je dosažení 3. SPA na všech tocích vyjma Mže a Berounky. Půjde o dlouhodobější stav. Dosažení 3. SPA na Úslavě se očekává kolem půlnoci, na ostatních řekách o něco později.

Hracholusky jsou předchozími manipulacemi dostatečně kapacitní, nepředpokládá se „přeplnění“ nádrže, odtok je řízený na bezškodné úrovni, t.č. přes 40m3/s a očekává se jeho navýšení dle potřeb max. do 55 m3/s.

Zveřejněno: 1. 6. 2013, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni