Úvod O městě Aktuality Aktuality z města Situace na plzeňských řekách (5.6.2013)

Situace na plzeňských řekách (5.6.2013)

Ilustrační fotografie

Ilustrační fotografie

V současné době všechny řeky ve správním území města Plzně klesají. Řízeně je odpouštěno vodní dílo Hracholusky. S ohledem na značné rozdíly prognóz vývoje srážek v nejbližším týdnu (podle různých numerických modelů) bylo doporučeno ponechat prostředky protipovodňové ochrany v dané lokalitě, aby byly v případě zhoršení stavu okamžitě k dispozici. Pouze tam, kde brání například průjezdu, je možný jejich přesun.

Důležitá upozornění:

  • Zákaz vstupu do parků a sadů! S ohledem na bezpečnost občanů zakazuje Správa veřejného statku města Plzně vstup do lokalit zeleně na území města Plzně včetně parků a sadů. Hrozí riziko vyvracení stromů z důvodu podmáčené půdy. Extrémní situace je v Papírenském parku, který byl pro veřejnost dočasně uzavřen. Nebezpečí pádu stromů potrvá zhruba tři týdny, pokud bude příznivé počasí. Návrat dešťových srážek může situaci naopak ještě zhoršit
  • Komunikace na území města jsou průjezdné kromě mostu na Jateční ul., po němž mohou jezdit pouze vozidla městské veřejné dopravy, složky IZS a linková doprava. (mapy PDF / GIS)
  • Vzhledem k zhuštěné dopravě způsobené uzavírkou mostu na Jateční a opravám v úseku Karlovarská x Lidická byly práce v této lokalitě přerušeny a provizorně zprůjezdněny oba jízdní pruhy. 
  • Výroba pitné vody je i přes zhoršenou povodňovou situaci zajištěna bez problémů. Podle Vodárny Plzeň dodávaná voda splňuje veškeré limity stanovené vyhláškou Ministerstva zemědělství. V rámci preventivních opatření je upraven technologický proces úpravy vody, který v této podobě počítá s výrazně zhoršenou kvalitou surové vody. Rovněž byla zvýšena kontrola kvality upravené vody.

Zveřejněno: 5. 6. 2013, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni