Úvod O městě Aktuality Aktuality z města Společnost Plzeň 2015 nemusí odvádět…

Společnost Plzeň 2015 nemusí odvádět finanční prostředky a penále kvůli porušení rozpočtové kázně

Prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 3.346.511 Kč a prominutí penále z odvodu za její porušení ve výši 1.129.662 Kč obecně prospěšné společnosti Plzeň 2015 schválilo zastupitelstvo. Rozpočtová pravidla byla porušena při čerpání devatenáctimilionové dotace od města na rok 2012. Žádost o prominutí odvodu a penále zaslal ředitel společnosti Jiří Sulženko s odůvodněním, že výše penále odpovídá 10 % celoročního rozpočtu organizace a případná úhrada by měla zásadní vliv na další činnost společnosti.

Zveřejněno: 11. 10. 2013, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni