Úvod O městě Aktuality Aktuality z města Starosta Litic: Starostí je dost, ale…

Starosta Litic: Starostí je dost, ale snažíme se je řešit

Součástí návštěvy primátora Baxy v Liticích byla také prohlídka místního kamenolomu.

Litický městský obvod má mezi plzeňskými obvody pořadové číslo šest. K Plzni byl připojen v roce 1970 a až do roku 1991 byl součástí jednoho z nich, centrálního. Tehdy se stal samostatným městským obvodem. Žije v něm 1 750 obyvatel a ve zhruba pěti stech rekreačních objektech dalších tři sta až pět set lidí. Starostou je Jaromír Janoušek, za kterým se při svých plánovaných návštěvách vydal ve středu 17. července primátor Martin Baxa. „Starostí je dost, ale snažíme se je řešit,“ říká Jaromír Janoušek a zmiňuje například nedostatek vody, kanalizaci, lom a kriminalitu, která se v poslední době v Liticích zvyšuje.

Těžba v kamenolomu byla v listopadu roku 2011 zastavena, protože v těžených spilitech se objevily nepřípustné látky. Po provedení nutných analýz byla letos na jaře znovu obnovena. Z  rozborů vyplynulo, že podmínky těžby v lomu jsou v souladu s platnou legislativou. Teď některé občany trápí otřesy při odstřelech v lomu. „Společně s firmou Eurovia jsme se proto dohodli na měření seizmicity a uvidíme,“ říká starosta.

V současné době se v Liticích provádí odkanalizování jejich jihovýchodního okraje. Jedná se o výstavbu další části jednotné kanalizace za prostor křižovatky ulice Za Farou a Budilova náměstí do ulic Na Konci a Štěnovickou, kde bude zakončena v křižovatce ústící na Budilovo náměstí. Na stoku budou připojeny další ze stávajících bočních ulic.

Sídlo litického úřadu svým stísněným uspořádáním velký komfort občanům nenabízí, proto má starosta Janoušek plán – využít jednu z budov tamní agrofarmy, která si ji pronajímá od města, a rekonstrukcí získat větší prostory pro úřadování, pokud se podaří získat potřebné finanční prostředky.

Primátor Baxa navštívil Mětský obvod Plzeň 6 - Litice

Zveřejněno: 17. 7. 2013, Mařanová Helena

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni