Úvod O městě Aktuality Aktuality z města Studijní prostředí Západočeské univerzity v…

Studijní prostředí Západočeské univerzity v Plzni odpovídá evropským standardům

Potvrzuje to certifikát udělený Evropskou komisí, který univerzita získala na sklonku roku 2012. „Cesta k získání certifikátu vytvořila odpovídající zázemí pro výjezdovou i příjezdovou mobilitu studentů, vytváří přívětivé prostředí pro zahraniční studenty a v neposlední řadě má celkově velmi pozitivní vliv na studijní prostředí na ZČU,“ uvedl prorektor pro studijní a pedagogickou činnost Jaroslav Dokoupil.

ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) představuje systém hodnocení vysokoškolského studia, který zavedla tzv. Boloňská dohoda z roku 1999. Jeho cílem je sjednotit vysokoškolský systém v Evropské unii tak, aby byl prostupný a srovnatelný.

ECTS Label je osvědčení, které vydává Evropská komise za správné zavedení kreditního systému ve všech bakalářských a magisterských programech. V roce 2012 prošlo hodnocením komise úspěšně pět českých vysokých škol. Celkem má nyní tento certifikát deset českých univerzit.

Zveřejněno: 4. 1. 2013, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni