Úvod O městě Aktuality Aktuality z města Systémové změny ve společnosti Plzeň 2015…

Systémové změny ve společnosti Plzeň 2015 posílí vnitřní kontrolu nad finančními transakcemi

Organizační změny v obecně prospěšné společnosti Plzeň 2015 mají posílit vnitřní kontrolu nad finančními transakcemi, které vyplývají ze zajištění její činnosti a naplňování projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015. Ke změnám se společnost rozhodla přistoupit na základě výsledků standardní kontroly, kterou provedl odbor kultury plzeňského magistrátu na čerpání dotace poskytnuté městem Plzní pro rok 2012. Kontroloři shledali v hospodaření minulého roku závady, kterými byla porušena rozpočtová kázeň.

Chybné zaúčtování autorského díla, použití dotace k jinému než smluvnímu účelu, porušení městských zásad o zadávání veřejných zakázek i zákona o veřejných zakázkách vedly k závěru kontrolorů, že společností Plzeň 2015 byla v roce 2012 porušena rozpočtová pravidla. „Shledané závady jsme se snažili už v průběhu kontroly postupně odstraňovat a zároveň jsme zaváděli systémová opatření, aby v budoucnu k žádným podobným pochybením ze strany naší společnosti nedocházelo,“ sděluje ředitel společnosti Plzeň 2015 Jiří Sulženko.

Odvod za porušení rozpočtové kázně činí 3.346.511 Kč, penále z odvodu pak 1.129.662 Kč. O prominutí povinnosti odvodu a penále žádá společnost Plzeň 2015 členy městského zastupitelstva. „Vyčíslená částka odpovídá téměř 10 % celoročního rozpočtu organizace a případná úhrada by měla zcela nepochybně zásadní vliv na další činnost obecně prospěšné společnosti,“ vysvětluje ředitel Sulženko.

Správní rada společnosti Plzeň 2015 se seznámila s výsledky kontroly a s přijatými opatřeními na dvou svých zasedáních v září letošního roku. „Členové správní rady velmi pozitivně hodnotí úspěchy a pokrok dosažené při přípravě projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015 v uplynulých měsících. Aby již nemohlo docházet k podobným chybám jako v roce 2012, které by narušily úspěšnou přípravu projektu, uložila správní rada managementu společnosti, aby přijal maximálně účinná systémová opatření, která zajistí její bezchybné hospodaření,“ uvedl její předseda Martin Baxa.

K financování nejrozsáhlejšího kulturního projektu v zemi má společnost Plzeň 2015 k dispozici již zhruba 420 milionů korun. V porovnání s dalšími držiteli titulu Evropské hlavní město kultury v ostatních zemích je to rozpočet spíše menší, realizace kvalitního programu však není ohrožena.

„Podstatná část těchto finančních prostředků je určena na společné projekty, které vznikají s důležitými kulturními a vzdělávacími institucemi ve městě a kraji. Má tak zabezpečit budování kapacit těchto institucí a udržitelnost takto vynaložených prostředků i do budoucna,“ říká ředitel Jiří Sulženko.

Řízením projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015 byl 1. srpna 2013 pověřen programový ředitel Jiří Sulženko. Vystřídal Ericha Beneše, který společnost Plzeň 2015 vedl od ledna 2013, když odstoupil Tomáš Froyda, který dal přednost vedení Divadla Alfa. Jiří Sulženko je čtvrtým, i když dočasným, ředitelem společnosti Plzeň 2015. Prvním se stal v roce 2011 Milan Svoboda, kterého po roce vystřídal Tomáš Froyda.

V současné době se dokončuje uzavřené výběrové řízení na obsazení pozice ředitele společnosti Plzeň 2015, o.p.s. O jmenování definitivního ředitele společnosti by měla rozhodnout správní rada na svém zasedání dne 15. října 2013.

Zveřejněno: 9. 10. 2013, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni