Úvod O městě Aktuality Aktuality z města Téměř 430 milionů korun půjde v roce 2013 do…

Téměř 430 milionů korun půjde v roce 2013 do obnovy vodohospodářské infrastruktury

V souladu se Smlouvou o nájmu, provozování a údržbě veřejného vodovodu a kanalizace uzavřenou mezi městem Plzní a VODÁRNOU PLZEŇ a.s. je předkládán ke schválení plán akcí, které by měly být v roce 2013 provedeny v rámci věcného plnění nájmu společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Nájemné za pronájem vodohospodářské infrastruktury je hrazeno z části v penězích a z části formou věcného plnění nájmu. Pro rok 2013 schválila Rada města Plzně usnesením nájemné ve výši 423 540 721,- Kč bez DPH. Formou věcného plnění nájmu je nájemce povinen uhradit 30 % příslušné částky nájemného, tj. 127 062 216,- Kč bez DPH.

V rámci věcného plnění nájmu bude prováděna obnova vodovodní a kanalizační sítě, obnova technologických zařízení, obnova objektů souvisejících s úpravou vody a čištěním odpadních vod podle potřeby včetně zpracování projektové dokumentace.

Zveřejněno: 14. 12. 2012, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni