Úvod O městě Aktuality Aktuality z města Trhy na náměstí se budou konat podle nových…

Trhy na náměstí se budou konat podle nových pravidel

Útvar koncepce a rozvoje zpracoval pravidla pro umístění a vzhled trhových stánků na náměstí Republiky. Jsou stanovena tak, aby vzhledem k exponované poloze v historickém jádru města, stánky nepůsobily rušivě a kultura prodeje odpovídala významu daného místa. Pravidla řeší vzhled, vhodné typy stánků, jejich rozměry, barevnost, mobiliář a zároveň umístění, tedy zachování odstupu od katedrály, sestavení do řad a podobně. Rovněž vylučují v době konání trhů umístění nafukovacích prvků a pouťových atrakcí.

Pravidla byla projednána se zástupci Správy veřejného statku, odboru památkové péče, odboru prezentace a marketingu a se zástupcem Ateliéru Soukup, který je autorem současného vzhledu náměstí. V radě MO Plzeň 3 i v radě města byla projednána formou informativní zprávy.

Smlouva se stávajícím provozovatelem trhů by měla být ukončena v příštím roce. Rozhodnutí, uzavření smlouvy i organizace výběrového řízení na provozovatele trhů spadá do působnosti orgánů Městského obvodu Plzeň 3.

Zveřejněno: 21. 12. 2012, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni