Úvod O městě Aktuality Aktuality z města Tři grantové programy vyhlásí odbor školství…

Tři grantové programy vyhlásí odbor školství, mládeže a tělovýchovy

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy MMP pro  rok 2014 vyhlásí v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy tři grantové programy, které vycházejí z koncepčních materiálů města:

  • Podpora aktivit k technickému vzdělávání
  • Podpora primární prevence sociálně patologických jevů
  • Podpora tělovýchovných aktivit

Subjekty, které mají zájem se do grantového programu přihlásit, musí podat žádost do 27. prosince letošního roku. O přidělení podpory rozhodnou orgány města v dubnu příštího roku.

Zveřejněno: 27. 9. 2013, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni