Úvod O městě Aktuality Aktuality z města V Plzeňském kraji je vyhlášeno období…

V Plzeňském kraji je vyhlášeno období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů

Ilustrační fotografie - Správa veřejného statku města Plzně

V souvislosti se zvýšeným počtem požárů lesních, polních a travních porostů v minulých dnech a vzhledem k prognózám, podle kterých bude pokračovat velmi teplé a suché počasí vyhlásil hejtman Milan Chovanec počínaje 1. srpnem 2013 období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. Platí pro celé území Plzeňského kraje až do odvolání.

Vyhlášení obsahuje zejména následující preventivní opatření:

a) zákaz pálení hořlavých odpadů,
b) zákaz rozdělávání ohňů ve volné přírodě (za volnou přírodu se pro potřebu zákazu rozdělávání ohňů nepovažují oplocené, uzavřené nebo polozavřené pozemky – nádvoří, zahrady, sady – v intravilánu obce a místa v přírodním prostředí využívaná k hromadným rekreačním účelům – dětské tábory, kempy, veřejná tábořiště),
c) zákaz provádění pyrotechnických prací, ohňostrojů a podobných činností (jako např. vypouštění tzv. lampionů štěstí).

Riziko vzniku požárů je velké hlavně v lesních porostech. „Každý, kdo vstupuje do lesa, zejména v období velkého sucha, by se měl vyvarovat všech činností, které by mohly mít za následek vznik požáru. V případě rozdělávání a udržování otevřených ohňů, kouření, odhazování hořících nebo doutnajících předmětů a znečišťování lesa odpadky se jedná o činnosti, jejichž provádění v lese je výslovně zakázáno lesním zákonem, a to celoročně. Totéž se týká rozdělávání a udržování otevřeného ohně ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa. Respektováním těchto zákazů lze předejít mnohdy rozsáhlému poškození lesů a současně přispět k jejich nerušenému užívání všemi návštěvníky,“ říká Stanislav Polák, vedoucí oddělení zemědělství a lesnictví plzeňského krajského úřadu.

Období mimořádného sucha, ve kterém vzniká zvýšené nebezpečí požáru v přírodním prostředí, je dle nařízení Plzeňského kraje č. 4/2011 ze dne 11. 5. 2011, uveřejněného v č. 5/2011 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje, stanoveno na základě pozorování Českého hydrometeorologického ústavu. Podle něj množství srážek kleslo pod 25 % dlouhodobého normálu, zároveň jsou vysoké denní teploty a od posledních vydatných srážek uplynulo více než 20 dnů.

Zveřejněno: 1. 8. 2013, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni