Úvod O městě Aktuality Aktuality z města V Plzni by mohla vzniknout základní škola s…

V Plzni by mohla vzniknout základní škola s vyučováním podle pedagogiky Marie Montessori

Rada města podpořila záměr sdružení Montessori Plzeň zřídit od školního roku 2014/15 základní školu, která by byla navazujícím stupněm Mateřské školy Montessori Plzeň sídlící v Kopeckého sadech 12. Sídlo základní školy se bude zřejmě nacházet v objektu Bolevecké základní školy Plzeň, nám. Odboje 18 s využitím i školní jídelny. V současné době oba subjekty jednají o podmínkách pronájmu.

Stanovisko obce, na jejímž území bude základní škola nebo základní umělecká škola působit, pokud není jejich zřizovatelem, je nutné doložit k žádosti o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení.

Pedagogika Marie Montessori se vyvíjí již celé století. Tvoří ucelený a propracovaný vzdělávací systém, který plně respektuje vývojová období dítěte, plně koresponduje s moderními psychologickými teoriemi vývojových potřeb a senzitivních období dětského věku. Je to program aplikovaný ve vyspělých státech i rozvojových zemích – v Evropě hlavně severské státy, Německo, Itálie, Polsko, dále USA, Indie. Programem se inspirují i nejmodernější školské projekty – např. Začít spolu. Kromě detailů jazykové výchovy je mezinárodně zcela kompatibilní a děti při stěhování v různých zemích přecházejí ze školy do školy bez adaptačních potíží. Program je vhodný i pro děti handicapované.

Role učitele v Montessori pedagogice je postavena na nenápadném vedení a taktní pomoci. To ostatně vyjadřuje i motto celé Montessori pedagogiky: „Pomoz mi, abych to dokázal sám“. Postupuje se vždy od konkrétního k abstraktnímu a pro jednotlivé okruhy se využívají zvláštní, speciálně vyvinuté pomůcky. Tyto pomůcky usnadňují pochopení nových jevů, ale také zásadní měrou přispívají k hlubšímu a trvalejšímu uchování nově nabytých zkušeností a vědomostí.

Nejdůležitější hesla v Montessori metodě výuky a výchovy jsou: bezpečnost, spolupráce, ohleduplnost, ticho, klid a láska.

V Plzni působí ještě další „Montessori školka Pampeliška“ v Dopravní ulici 33 na Nové Hospodě.

Zveřejněno: 28. 6. 2013, Kubalová Zdeňka

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni