Úvod O městě Aktuality Aktuality z města V Plzni se debatovalo o integraci cizinců

V Plzni se debatovalo o integraci cizinců

V pátek 14. prosince 2012 se v Malém sále Měšťanské besedy uskutečnila 4. celostátní konference statutárních měst věnovaná tématu integrace cizinců na úrovni samosprávy. Téměř stovka zástupců měst a obcí z celé republiky měla možnost vyslechnout si zajímavé příspěvky a absolvovat workshop věnovaný příkladům dobré praxe na poli integrace. Plzeň se prezentovala bilancí současných integračních úspěchů a budoucími záměry města v podání vedoucí odboru sociálních služeb magistrátu Aleny Hynkové. Prezentací zaměřenou na aktuální vývoj trestné činnosti páchané cizinci a na cizincích v Plzni zaujal ředitel Městského ředitelství Policie ČR plukovník Pavel Krákora a o úloze neziskového sektoru v procesu začleňování a pomoci cizincům promluvila ředitelka Kontaktního centra pro cizince v Plzni Martina Hánová.

Stávající situaci v oblasti migrace cizinců a integračních snah kriticky zhodnotil ředitel Odboru azylové a migrační politiky (OAMP) Ministerstva vnitra Tomáš Haišman.

Plzeň z ní ale vyšla jako jednoznačně nejúspěšnější město v České republice. Aktuálně se svým emergentním projektem „Integrace cizinců na úrovni samosprávy – řešení problematiky osob migrujících za prací na území města Plzně“ aspiruje na zisk Ceny za inovaci MV ČR pro rok 2012.

Byla to právě Plzeň, která prostřednictvím Odboru sociálních služeb MMP a ve spolupráci s OAMP MV ČR, v září roku 2009 jako první z měst řešících cizineckou problematiku nabídla prostor pro diskuzi, výměnu zkušeností a šíření dobré praxe. První celostátní konferencí otevřela široké diskuzní fórum a prostor pro spolupráci nejen ostatním statutárním městům, ale i institucím veřejné správy, zainteresovaným ministerstvům a také neziskovému sektoru. Po Pardubicích a Havlíčkově Brodě se opět v Plzni debatovalo o integraci cizinců, tentokrát nad tématem Česká imigrační politika – výzvy, vize, realita.

Foto: Odbor sociálních služeb MMP

Fotogalerie

Zveřejněno: 17. 12. 2012, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni