Úvod O městě Aktuality Aktuality z města Vodohospodářskou infrastrukturu bude od roku…

Vodohospodářskou infrastrukturu bude od roku 2016 provozovat městem vlastněná organizace

Vodohospodářskou infrastrukturu bude od roku 2016 provozovat městem vlastněná organizace

Ilustrační fotografie

Od roku 2016 bude na základě rozhodnutí zastupitelstva provozovat plzeňskou vodohospodářskou infrastrukturu městem vlastněná organizace. K rozhodnutí o určení způsobu provozování infrastruktury museli plzeňští zastupitelé přistoupit vzhledem k podmínkám pro čerpání dotací Evropské unie.

Zastupitelé volili ze dvou variant, které formou studie proveditelnosti zpracovala odborná firma Mott MacDonald. První varianta počítala s tím, že provozovatel infrastruktury bude vybrán v rámci koncesního řízení, jehož nezbytnou podmínkou bude 100% odkup akcií společnosti Vodárna Plzeň, a.s., jejímž většinovým vlastníkem je nyní skupina Veolia Voda Česká republika a.s. (Veolia).

Schválena byla varianta druhá, v níž město na základě smlouvy se společností Veolia z listopadu 2010 odkoupí v polovině října roku 2015 celkem 98,3 % akcií za cenu v maximální výši 711 milionů korun, čímž se stane stoprocentním vlastníkem této společnosti. „V dalším kroku město pověří tuto již ´městskou´ organizaci provozováním infrastruktury formou ´přímého zadání´. V tomto finančním modelu dojde k restrukturalizaci majetkového vlastnictví, neboť je nutné naplnit podmínky evropských dotací tak, aby majetek pořízený s přispěním těchto finančních prostředků zůstal nadále ve vlastnictví města,“ doplňuje ekonomický náměstek Martin Zrzavecký.

Na konci roku 2004 získalo město Plzeň dotaci z Fondu soudržnosti pro projekt „Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně“ v hodnotě 39 milionů eur (v té době přes 1,1 miliardy korun). V roce 2010 byly předloženy do Operačního programu Životní prostředí dva projekty Čistá Berounka, které jsou v současné době budovány. Celková výše přidělené dotace na oba tyto projekty je 585 milionů korun bez DPH. Na začátku minulého roku byla do téhož operačního programu předložena žádost na rekonstrukci a modernizaci úpravny vody s očekávanou výší dotace 714 milionů korun bez DPH.  Celková hodnota schválených a připravovaných projektů, které jsou spolufinancovány z evropských dotačních titulů, činí 1,685 miliardy korun bez DPH. Dotace z evropských fondů přispěly k zásadnímu zkvalitnění technické základny pro úpravu vody v Plzni.

Zveřejněno: 24. 1. 2013, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni