Úvod O městě Aktuality Aktuality z města Vyplnit přihlášku dítěte do mateřské školy…

Vyplnit přihlášku dítěte do mateřské školy bude možné i elektronicky

Město Plzeň připravilo pro letošní zápisy dětí do mateřských škol novinku. Vedle tradičního způsobu, který funguje řadu let, budou mít poprvé rodiče možnost vyplnit přihlášku svého dítěte elektronicky. Umožní jim to nově zřízené webové stránky mszapis.plzen.eu.

„Pro některé rodiče bude pohodlnější vyplnit přihlášku elektronicky. Mimo jiné ušetří čas spojený s jejím osobním vyzvednutím,“ uvádí přínos nového systému radní pro oblast školství, mládeže, sportu a životního prostředí Irena Rottová.

V dalším roce se výhody nové aplikace rozšíří. „Letos je v provozu jen její první část. Po ověřovacím procesu umožní aplikace zefektivnit postup přijímání dětí, který bude také více transparentní, a snazší to budou mít i samotné ředitelky škol. Sníží se jim administrativní náročnost,“ vysvětluje Luděk Šantora, ředitel Správy informačních technologií, která v součinnosti s magistrátním odborem školství, mládeže a tělovýchovy aplikaci připravila.

Počínaje rokem 2014 se na webových stránkách objeví také online informace pro rodiče. „Po vyplnění a odevzdání přihlášky získají přehled, zda bude jejich dítě do školky přijato, případně na jakém místě je v pořadí čekatelů,“ upřesňuje Eva Prokopová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy.

Podrobné informace o letošních zápisech do jednotlivých mateřských škol získají rodiče přímo ve škole nebo na jejích webových stránkách. „Základními kritérii pro přijetí dítěte do plzeňské školy je podobně jako v loňském roce prokázání bydliště v příslušném městském obvodu, popřípadě v Plzni, a věk dítěte,“ sděluje vedoucí odboru.

Termín pro osobní vyzvednutí formuláře v mateřské škole je od 20. února 2013. Vyplněné přihlášky musí být odevzdány ve zvolené školce v termínech zápisů, které jsou pro rok 2013 stanoveny na středu a čtvrtek 13. a 14. března.

Zveřejněno: 15. 2. 2013, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni