Úvod O městě Kontakty Společné Právní ujednání

Právní ujednání

Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek www.plzen.eu je statutární město Plzeň, které je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, oprávněno vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám.

Město Plzeň zaručuje návštěvníkům internetových stránek ochranu jejich osobních údajů odpovídající platným právním předpisům, zejm. zákonu č. 110/2019  Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, a Obecnému nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Na serveru nejsou shromažďovány žádné osobní údaje kromě těch, které návštěvníci sami dobrovolně neposkytnou (prostřednictvím formulářů apod.).

Město Plzeň se zavazuje, že nashromážděné údaje neposkytne bezúplatně ani za úplatu třetí straně bez předchozího souhlasu příslušného návštěvníka.

Město Plzeň neodpovídá za škody způsobené používáním dat a služeb zpřístupněných prostřednictvím tohoto serveru nebo služeb využívajících data a služby tohoto serveru. Používání takových dat nebo služeb znamená automatický souhlas s tímto vymezením odpovědnosti. Veškeré materiály zpřístupňované prostřednictvím tohoto serveru mají pouze informativní charakter a nemají jakoukoli právní nebo jinou závaznost, přičemž mohou být změněny kdykoliv bez jakéhokoliv předběžného oznámení.

Webové stránky tohoto serveru obsahují také odkazy na stránky jiných subjektů; město Plzeň nenese zodpovědnost za obsah nebo případnou nefunkčnost těchto stránek.

Vizuály, fotografie, logo a znak města zveřejněné na těchto stránkách je možno využít jen v souladu s platnými právními předpisy a se souhlasem města Plzně. Bližší podrobnosti viz také Symboly města.

Autorem grafických návrhů webových stránek je spol. Beneš & Michl s.r.o. Technickým správcem webových stránek je Správa informačních technologií města Plzně, příspěvková organizace. Správu obsahu stránek realizuje redakce serveru a jednotlivých portálů internet@plzen.eu.

Zveřejněno: 4. 1. 2021, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni