Úvod O městě Kontakty Společné Prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti webových stránek města Plzně

Povinné požadavky na obsah

Statutární město Plzeň se zavazuje ke zpřístupnění těchto internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o přístupnosti“), které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na tuto doménu www.plzen.eu.

Stav souladu

Tyto internetové stránky jsou částečně v souladu s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1, a to z důvodu uvedeného níže.

Nepřístupný obsah

Níže uvedený obsah není přístupný z důvodu nepřiměřené zátěže, protože některé dokumenty přicházejí pro uveřejnění na web již nepřístupné (z jiných úřadů, vygenerované účetním systémem apod.). Provozovatel webu má nicméně povinnost je zveřejnit, takže tak činí. Podobně některé starší fotografie či ilustrační obrázky postrádají alternativní textový popis. Některé starší odkazy mohou postrádat popisek a některá videa vložená přímo na web mohou postrádat titulky. Uvedení těchto nedostatků do souladu se zákonem a s pravidly přístupnosti by v tomto případě bylo pro provozovatele finančně náročné, takže podle § 7 zákona 99/2019 Sb. ve zněních pozdějších předpisů toto není dodatečně upravováno.

Některé informace na těchto webových stránkách jsou nabízeny i v podobě dokumentů formátu DOC, DOCX, XLS, XLSX a PDF, a to zejména z důvodů, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje nebo jsou příliš velké, proto pak doporučujeme jejich stažení. Formát DOC a PDF je také vhodnější pro tisk.

K prohlížení těchto dokumentů je možné zdarma stáhnout Word Viewer, Excel Viewer a Acrobat Reader:

Většina dokumentů ve formátu PDF je také možné přímo zobrazit v běžných internetových prohlížečích.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 12. 3. 2020.

Prohlášení bylo revidováno dne 3. 7. 2023.

Toto prohlášení bylo vypracováno posouzením provedeným technickým správcem a provozovatelem těchto webových stránek, společností Správa informačních technologií města Plzně, příspěvková organizace. Pro vypracování prohlášení byly použity výše uvedené zákony a legislativní normy a metodický pokyn MVČR k tomuto zákonu, dále normy EN 301 549 V2 1.2 a mezinárodně uznávané standardy Web Content Accessibility Guidelines – WCAG 2.1.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Webové stránky redakčně zabezpečuje:

Magistrát města Plzně
Kancelář primátora
nám. Republiky 1
306 32 Plzeň
E-mail: internet@plzen.eu

Kontakt na dodavatele technického řešení:

Správa informačních technologií města Plzně
Dominikánská 4
306 32 Plzeň
E-mail: sit@plzen.eu
www.sitmp.cz

Postupy pro prosazování práva:

Kontrolu plnění povinností stanovených zákonem o přístupnosti, stejně jako sledování, zda internetové stránky a mobilní aplikace spravované povinnými subjekty splňují požadavky uvedeného zákona, vykonává Digitální a informační agentura.

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b) směrnice, kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

Digitální a informační agentura
Na Vápence 915/14
130 00 Praha 3
e-mail: pristupnost@dia.gov.cz

Zveřejněno: 7. 5. 2020, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni