Kvalita života

Informace o tom, jak se v Plzni dobře žije, přináší web TUTA Plzeň

Kvalita života v Plzni, důležité informace na jednom místě, srovnání s ostatními krajskými městy formou benchmarků, to vše nabízí městský web TUTA Plzeň. Poskytuje užitečná data z nejrůznějších oblastí, například dopravy, zdravotnictví, životního prostředí nebo úřadu a financí. Projekt, jenž zlepšuje informovanost obyvatel o dění ve městě, je součástí konceptu Smart City Plzeň, tedy souboru chytrých řešení, pomocí nichž chce Plzeň zpříjemňovat a usnadňovat život svým občanům i návštěvníkům.

Jak vypadá web TUTA Plzeň?

Web TUTA Plzeň je rozdělen na dvě oblasti. V první najdete objektivně měřitelné údaje z osmi oblastí – doprava, sociální prostředí, životní prostředí, podnikatelské prostředí, úřad a finance, územní rozvoj, obyvatelstvo a zdravotnictví.

Atraktivní je pro Plzeňany také druhá oblast stránek, která se věnuje aktualitám z dění ve městě. Lidé mohou například zjistit, kolik je aktuálně volných míst v parkovacích domech, informace o uzavírkách, čekací době na úřadech, parkovacích zónách v Plzni, o odstávkách vody či teplovodu a mohou nahlédnout i do statistik aplikace PLZNITO, skrze niž lze hlásit závady ve veřejném prostoru.

Objektivní údaje pro srovnávání

Údaje, které web shromažďuje, pocházejí z objektivních zdrojů, například z Českého statistického úřadu, Ministerstva financí České republiky, Českého hydrometeorologického ústavu, Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky a dalších.

Web TUTA Plzeň je na adrese:
https://tuta.plzen.eu

Zveřejněno: 27. 7. 2021, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni