Úvod Úřad Vyřiďte si na úřadu Články Asistovaná individuální přeprava zdravotně…

Asistovaná individuální přeprava zdravotně postižených osob

Asistovaná individuální přeprava zdravotně postižených osob

Služba s asistentem - Od dveří ke dveřím

Nabízíme nonstop přepravu zdravotně postižených osob (včetně osob jejich doprovodu) k lékaři, za kulturou, za sportem i za zábavou.

Cena služby:

  • 11,00 Kč/km – pro držitele TP, ZTP nebo ZTP/P s trvalým pobytem na území města Plzně.

Objednávky a více informací na tel. č. 603 466 123 – p. Netrval.

Senior Expres

Doprava rychle a bez čekání pro seniory nad 70 let nebo pro mobilní držitele průkazu ZTP a ZTP/P (i nezletilé) s trvalým pobytem na území města Plzně.

Službu provozují Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. 7 dní v týdnu, od 6 do 22 hodin.

Dispečink na tel. č. 601 381 381 přijímá objednávky nonstop.

Objednávku je nutné učinit 7 - 2 dny před uskutečněním přepravy.

Před objednáním si připravte tyto informace:

  • počet přepravovaných osob,
  • jméno a příjmení přepravovaných osob,
  • datum narození nebo č. průkazu ZTP, ZTP/P přepravovaných osob,
  • adresu trvalého bydliště přepravovaných osob,
  • datum, čas a místo nástupu,
  • místo výstupu,
  • telefonní číslo.

Cena služby:

  • Nástup do vozidla: 10 Kč, doprava po Plzni: 20 Kč (nezletilý 10 Kč), doprava mimo Plzeň (max. do 30 km): navíc 11 Kč/km za celé vozidlo.

Podmínkou poskytnutí služby je trvalé bydliště v Plzni a souhlas občana s nakládáním s osobními daty, která provozovatel potřebuje k vedení provozního deníku.

Zveřejněno: 11. 2. 2019, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni