Články

Seznamy budov ve vlastnictví města Plzně

Budovy ve vlastnictví města jsou rozčleněny v seznamech budov dle níže uvedených skupin. Seznamy určují, jakým způsobem hodlá město dále s těmito budovami nakládat.

Zveřejněno: 14. 11. 2023 , Pecuch Martin
Pravidla pro nakládání s uvolněnými byty v domech ve vlastnictví města Plzně

Rada města Plzně svým usnesením č. 1332 ze dne 17. prosince 2019 schválila nová pravidla pro nakládání s byty a uzavírání smluv o nájmu bytů s platností od 1. května 2020, která následně byla aktualizována na základě dosavadní praxe usnesením Rady města Plzně č. 330 ze dne 12.…

Zveřejněno: 30. 6. 2022 , Pecuch Martin
Informace k vydání cestovního pasu

Informace k vydání cestovního pasu

Zveřejněno: 26. 5. 2022 , Pecuch Martin
Informace k vydání občanského průkazu

Informace k vydání občanského průkazu

Zveřejněno: 29. 7. 2021 , Pecuch Martin
Řád městské soutěže - prodej nemovitostí

Dokument, který stanovuje pravidla pro prodej nemovitého majetku prostřednictvím městkých soutěží.

Zveřejněno: 21. 2. 2020 , Pecuch Martin
Asistovaná individuální přeprava zdravotně postižených osob

Nabízíme nonstop přepravu zdravotně postižených osob (včetně osob jejich doprovodu) k lékaři, za kulturou, za sportem i za zábavou.

Zveřejněno: 11. 2. 2019 , Pecuch Martin
Jednotné kontaktní místo (JKM)

JKM plní dvě hlavní funkce – informační a zprostředkovatelskou.

Zveřejněno: 31. 5. 2016 , Pecuch Martin
Město chystá změny při nakládání s byty a nebytovými prostory ve svém vlastnictví Město chystá změny při nakládání s byty a nebytovými prostory ve svém vlastnictví

Nejdůležitějšími změnami jsou možnost řešení žadatele o byt ve výjimečných případech zvláštního zřetele na základě úzké spolupráce s odbory sociálních služeb jednotlivých městských obvodů a magistrátním odborem sociálních služeb, které přednostní řešení doporučí.

Zveřejněno: 11. 4. 2016 , Pecuch Martin
Město nabízí k nájmu volné velkometrážní byty

Město Plzeň má v současné době dostatek volných bytů o podlahových plochách větších než 90 m2, které jsou určeny k nájmu ...

Zveřejněno: 10. 4. 2013 , Pecuch Martin
Informace Ministerstva vnitra pro profesionální fotografy

Ministerstvo vnitra informuje profesionální fotografy, že pro sjednocení praxe pro odesílání údajů o fotografovaném občanovi a pořízené fotografie byl dohodnut jednotný postup...

Zveřejněno: 13. 3. 2012 , Pecuch Martin
Zapisování dětí do cestovních dokladů rodičů končí

Jen do konce června letošního roku lze zapsat děti mladší deseti let do cestovního dokladu rodičů.

Zveřejněno: 13. 5. 2011 , Pecuch Martin
Správní poplatky lze hradit platební kartou

Správní poplatky je možné na plzeňských úřadech hradit platební kartou.

Zveřejněno: 20. 7. 2009 , Pecuch Martin
Cestovní pasy s otisky prstů pro děti - změna věkové hranice

Věková hranice byla zvýšena ze 6 na 12 let.

Zveřejněno: 26. 6. 2009 , Pecuch Martin
Cestovní pasy s biometrickými údaji i pro děti mladší 5 let

Od 25.4.2008 lze na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností podat žádost o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji i pro občana mladšího 5 let.

Zveřejněno: 25. 3. 2009 , Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni