Úvod Úřad Vyřiďte si na úřadu Články Informace k vydání cestovního pasu

Informace k vydání cestovního pasu

Cestovní doklad je veřejná listina opravňující občana k překračování státních hranic České republiky přes hraniční přechod, nestanoví-li jinak mezinárodní smlouva, jíž je Česká republiky vázána.

Vydávání cestovních dokladů upravuje zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech).

Cestovní pasy vydávají občanům obecní úřady obcí s rozšířenou působností (v hlavním městě Praze úřady městské části Praha 1 až 22); v případě cestovních pasů vydávaných do 5 pracovních dnů je vydává i Ministerstvo vnitra, v případě cestovních pasů vydávaných v pracovních dnech do 24 hodin výhradně Ministerstvo vnitra – o takto zrychleně vydávané cestovní pasy lze zažádat jak u obecních úřadů obcí s rozšířenou působností (v hlavním městě Praze u úřadů městské části Praha 1 až 22), tak i přímo u Ministerstva vnitra.

Druhy vydávaných cestovních pasů:

QR kód - odkaz na mapuVydáván je výhradně cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji (e-pas).

V Plzni vydává cestovní doklady oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů Odboru správních činností Magistrátu města Plzně, náměstí Republiky 16, 306 32 Plzeň. Mapu naleznete zde či též s využitím tzv. QR kódu:

Telefon: 378 032 450, 378 032 451-61
E-mail: posta@plzen.eu
Web: www.plzen.eu

Úřední hodiny:

pondělí

8.00 – 18.00

úterý

8.00 – 14.00

středa

8.00 – 18.00

čtvrtek

8.00 – 14.00

Doporučujeme rezervaci na www.uradbezcekani.cz, neboť slouží k Vašemu vyššímu komfortu a šetření Vašeho času. Lze se tak objednat k podání žádosti o nový cestovní pas, k nahlášení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení cestovního dokladu anebo k vyzvednutí vyhotoveného cestovního pasu.

OBJEDNEJTE SE ONLINE

Poučení pro držitele e-pasu:

V případě poškození nosiče dat v průběhu cesty do zahraničí nebo nemožnosti načtení nosiče dat z důvodu nekompatibility čtecího zařízení, lze dokončit cestu do zahraničí a vrátit se do České republiky bez přijímání zvláštních opatření. Po návratu se držitel e-pasu obrátí na obecní úřad obce s rozšířenou působností, který e-pas vydal, kde bude poškození nebo nefunkčnost nosiče dat vyřešena.

Informativní letáky Ministerstva vnitra:

Neplatné doklady - online vyhledávání neplatných osobních dokladů

Doplňující informace:

Každý občan České republiky, včetně nezletilých občanů, může překročit hranice jen s vlastním cestovním dokladem, kterým je cestovní pas a k cestám do států EU také občanský průkaz.

Podrobné informace týkající se vydávání občanských průkazů najdete po otevření tohoto odkazu.

Budova náměstí Republiky 16 - občanské průkazy, cestovní doklady

 náměstí Republiky 16

Zveřejněno: 26. 5. 2022, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni