Úvod Úřad Vyřiďte si na úřadu Články Pravidla pro nakládání s uvolněnými byty v…

Pravidla pro nakládání s uvolněnými byty v domech ve vlastnictví města Plzně

Město Plzeň zrušilo dřívější žádosti o obecní byt a nahradilo je novou registrací na dostupné bydlení s účinností od 1. května 2020. Zároveň se zrušilo přepážkové pracoviště na adrese Škroupova 5 a Martinská 2, Plzeň. Odbor bytový Magistrátu města Plzně otevřel v květnu 2020 „Kontaktní místo pro bydlení“, kde jsou společně pracovníci oddělení nájmu bytů a sociální pracovníci oddělení sociální práce a dostupného bydlení Magistrátu města Plzně, kteří Vám jsou zde k dispozici radou, doporučením i pomocí. Tím „Kontaktní místo pro bydlení“ poskytuje vyšší komfort služeb občanům.

Adresa Kontaktního místa pro bydlení: Jagellonská 8, Plzeň
Otevírací doba: Po, St 8:00-17:00 hod.

Rada města Plzně svým usnesením č. 1332 ze dne 17. prosince 2019 schválila nová pravidla pro nakládání s byty a uzavírání smluv o nájmu bytů s platností od 1. května 2020, která následně byla aktualizována na základě dosavadní praxe usnesením Rady města Plzně č. 330 ze dne 12. dubna 2021 s platností od 1. května 2021, dále usnesením Rady města Plzně č. 1003 ze dne 11. října 2021 s platností od 1. listopadu 2021 a dále usnesením Rady města Plzně č. 656 ze dne 27. června 2022 s platností od 1. července 2022 a na základě změny vnitřního předpisu QS 55-01 Organizačního řádu Magistrátu města Plzně schválené usnesením Rady města Plzně č. 769 ze dne 30. 8. 2021.

Od 1. května 2020 byl tedy ukončen předchozí systém fyzických žádostí o byt a nahrazen elektronickým systémem dostupným veřejnosti na webové adrese realitního portálu města https://byty.plzen.eu, který spravuje Odbor bytový Magistrátu města Plzně. Tento model je transparentnější a uživatelsky přívětivější. Dřívější fyzické žádosti o byty zvláštního určení a bezbariérové byty byly převedeny do nového elektronického registru žádostí Odborem bytovým Magistrátu města Plzně a je s nimi nakládáno jako doposud.

Uvolněné městské byty, vyjma bytů zvláštního určení pro seniory, jsou zveřejňovány na výše uvedeném realitním portálu města a pomocí jedinečného přístupového kódu (vygenerovaný při úspěšně dokončené registraci) je možné se na tento konkrétní volný byt přihlásit k výběru nájemce na obsazení uvolněného bytu. Na tomto portálu najdou případní zájemci zároveň i byty pro seniory, které jsou určeny pro osoby s předpokládaným vznikem nároku na přiznání starobního důchodu ve lhůtě do 2 let od podání žádosti, i uvolněné bezbariérové byty.

Přílohy

Vzor registrace (pdf, 323.24 kB)
Zveřejněno: 30. 6. 2022, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni