Úvod Úřad Vyřiďte si na úřadu Články Město nabízí k nájmu volné velkometrážní byty

Město nabízí k nájmu volné velkometrážní byty

Město Plzeň má v současné době dostatek volných bytů o podlahových plochách větších než 90 m2, které jsou určeny k nájmu, nikoliv k prodeji. Zájemci o velké byty si mohou vybrat z dostatečného počtu. Nastěhovat se mohou ihned po provedených opravách a schválení nájmu Radou města Plzně.

Byty jsou opravovány městem v takovém rozsahu, aby byly schopny řádného užívání, ale většinou výše nákladů nepřesáhne 200 tisíc korun. Pokud by měly být náklady vyšší, přenechává město opravu bytu na budoucím nájemci. Ten získá zpět vložené náklady do opravy bytu tak, že hradí nájemné po určitou dobu jen v 50% výši. Doba, po kterou je hrazeno poloviční nájemné, se odvíjí od výše nákladů stanovených dle projektové dokumentace a položkového rozpočtu. Velké byty, jak opravované na náklady města, tak na náklady budoucího nájemce, jsou pravidelně zveřejňovány na úředních deskách města.

Občané se mohou přihlásit do výběrového řízení na nájem bytu, kde jedním z hlavních ukazatelů pro výběr je jimi navržená výše nájemného pro část podlahové plochy bytu přesahující 90 m2. Navrhovaná částka by neměla klesnout pod hranici 20 % základního nájemného schváleného radou pro příslušné období.

Podrobné informace mohou občané získat na Bytovém odboru Magistrátu města Plzně, Škroupova 5, nebo na tel. 378 034 211, email: hola@plzen.eu.

  • Další užitečné informace najdete v kategorii Vyřiďte si na úřadu - Oblast bytová

 

Zveřejněno: 10. 4. 2013, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni