Úvod Úřad Vyřiďte si na úřadu Články Cestovní pasy s biometrickými údaji i pro…

Cestovní pasy s biometrickými údaji i pro děti mladší 5 let

Dne 25. dubna 2008 nabyl účinnosti zákon č. 140/2008 Sb., kterým se mění některé zákony na úseku cestovních dokladů. Od tohoto dne lze na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností podat žádost o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji i pro občana mladšího 5 let. Doba jeho platnosti je stanovena na 5 let, správní poplatek se hradí ve výši 100,- Kč a stejně tak jako u občanů starších 15 let je při podání žádosti nutná přítomnost držitele cestovního pasu.

Z této novely zákona o cestovních dokladech tedy vyplývá, že byla zrušena věková hranice občan ve věku od 5 do 15 let a pro všechny občany mladší 15 let lze nyní vydat výše uvedený cestovní pas ve lhůtě do 30 dnů nebo v případě časové tísně cestovní pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji s dobou platnosti 6 měsíců za správní poplatek ve výši 1 000,- Kč ve lhůtě do 15 dnů.

Zveřejněno: 25. 3. 2009, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni