Články

Vyřízené žádosti o informace

Vyřízené žádosti o informace (zveřejněné dle § 5, odst. 3 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím)

Zveřejněno: 11. 7. 2024 , Pecuch Martin
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Výroční zpráva o činnosti povinného subjektu Magistrátu města Plzně v oblasti poskytování informací za období roku 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006 a 2005

Zveřejněno: 26. 2. 2024 , Pecuch Martin
Statutární město Plzeň

Magistrát města Plzně - povinný subjekt; Plzeň, statutární město - právnická osoba

Zveřejněno: 21. 2. 2024 , Pecuch Martin
Vybrané právní předpisy České republiky

Vybrané právní předpisy České republiky vztahující se k obci

Zveřejněno: 24. 1. 2024 , Pecuch Martin
Vyřízené žádosti o informace v roce 2010 - 2020

Vyřízené žádosti o informace (zveřejněné dle § 5, odst. 3 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím)

Zveřejněno: 2. 1. 2023 , Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni