Muzea a galerie

Muzea

Více než desítka muzeí a prohlídkových objektů láká návštěvníky expozicemi dokumentujícími nejrůznější oblasti života města. Západočeské muzeum, Patton Memorial Pilsen, Plzeňské historické podzemí – to jsou vděčné objekty zájmu turistů z celého světa.

Západočeské muzeum v Plzni

Dnešní Západočeské muzeum bylo založeno v roce 1878. Rozsahem historických, uměleckoprůmyslových i přírodovědných sbírek patří k největším muzejním ústavům v České republice. V muzeu je zastoupeno mnoho vědních oborů například archeologie, botanika, etnografie, historie, novověké dějiny, paleontologie, pravěk, starověké dějiny, umělecké řemeslo a zoologie. Mezi muzejní unikáty patří evropsky ojedinělá kolekce palných zbraní ze 14. až 17. století či secesní knihovna s cennými prvotisky.

Muzeum kromě své hlavní monumentální novorenesanční budovy spravuje také Národopisné muzeum Plzeňska, Muzeum církevního umění plzeňské diecéze a Muzeum loutek. Vedle výstavní činnosti pořádá přednášky, komentované prohlídky, výukové programy, tvůrčí dílny, jarmarky, příměstské tábory, odborné semináře a konference. Své reprezentativní prostory nabízí k pořádání svatebních obřadů, koncertů a jiných kulturně-společenských akcí.

Kopeckého sady 2, Plzeň (hlavní budova), www.zcm.cz

Národopisné muzeum Plzeňska

Národopisné muzeum Plzeňska sídlí ve dvou vzájemně propojených historických měšťanských domech v centru města. Stálá expozice, jejíž historie je spojena s osobností zakladatele muzea Ladislava Lábka, je rozdělena do dvou tematických celků. První část prezentuje interiéry měšťanských domácností od gotiky do počátku 20. století. Druhá část dokumentuje každodenní život a zvyklosti obyvatel plzeňského venkova. Zajímavými prvky jsou také dvě původní černé kuchyně a interiér historické lékárny.

Kromě stálé expozice tu mohou návštěvníci najít bezbariérový sál pro krátkodobé výstavy a dvorek, který v letních měsících prezentuje díla současných výtvarníků. Mezi hojně navštěvované kulturní akce patří každoroční Adventní a Velikonoční jarmark či události probíhající v rámci Muzejní noci.

náměstí Republiky 13, Plzeň, www.zcm.cz

Pivovarské muzeum

Pivovarské muzeum

Pivovarské muzeum, které najdete přímo v historickém centru města, je jediné muzeum svého druhu na světě, které sídlí v původním právovárečném domě z 15. století. Dům se dochoval ve své původní podobě, uvidíte zde gotickou sladovnu, pivovarskou laboratoř, hvozd na sušení sladu, valečku, lednici, dvouúrovňové sklepy i prostory bývalého šenku nebo pivní kuriozity. Stovky unikátních exponátů dokládají historii vaření piva od starověku po současnost. V těsném sousedství Pivovarského muzea se nachází jedna z nejstarších plzeňských pivnic, Parkán. Její název je odvozen od umístění v prostoru mezi středověkými hradbami města, tzv. parkánu.

Veleslavínova 6, Plzeň, www.prazdrojvisit.cz

Muzeum církevního umění plzeňské diecéze v Plzni

Muzeum církevního umění plzeňské diecéze v Plzni

Muzeum, které se nachází v objektu františkánského kláštera, je koncipováno jako soubor křesťanských reálií, který seznamuje návštěvníka se světem křesťanů. Starobylá výtvarná díla představují historické a svaté osoby a některé děje ze života svatých a dějin spásy člověka. Představena je Panna Marie, apoštolové, světci a samotný život Krista. Přiblíženy jsou liturgické předměty sloužící kultu, liturgický rok i důležité okamžiky v životě křesťana. Vrcholem prohlídky je „klenotnice“ vystavující na obdiv nejcennější středověké sochy světců, obrazy, kněžská roucha, vitráže či monstrance ze západočeských kostelů a klášterů a z depozitářů Západočeského muzea v Plzni.

Františkánská 1, Plzeň, www.zcm.cz

Patton Memorial Pilsen

Patton Memorial Pilsen - expozicePatton Memorial Pilsen je jediné muzeum v Čechách věnované americké armádě. Muzeum bylo otevřeno v roce 2005 při příležitosti 60. výročí osvobození Plzně a jihozápadních Čech. Dokumentuje postup a pobyt amerických vojáků na území Československa od května do listopadu 1945, dále pak poválečnou hospodářskou pomoc UNRRA naší zemi a období totalitního režimu v letech 1948 až 1989. Největší prostor muzea tvoří dobová výstroj a výzbroj příslušníků armády a mnoho předmětů denní potřeby vojáků.

Významná část expozic připomíná legendárního velitele 3. americké armády generála George S. Pattona jr. a jeho dlouholetého přítele generála Ernesta N. Harmona. Nedílnou součástí muzea jsou dobové dokumenty, noviny a časopisy z období totalitního režimu v letech 1948 až 1989, symbolicky umístěné do zamřížovaného prostoru klece. Vypovídají o snahách komunistického režimu násilně zkreslit fakta o osvobození Plzně americkou armádou. Vystavené exponáty, kterých je více než tisíc, pocházejí převážně ze soukromých sbírek.

Pobřežní 10, Plzeň (KD Peklo), www.patton-memorial.cz

Muzeum loutek

Muzeum loutekMuzeum loutek v Plzni mapuje činnost loutkových divadel hrajících v Plzni a jejím nejbližším okolí od kočovných loutkoherců v 19. století přes Loutkové divadlo feriálních osad, Skupovo divadlo, produkce loutkových souborů z druhé poloviny 20. století až do současnosti. Část expozice je věnována významným osobnostem Gustavu Noskovi, Josefu Skupovi a Jiřímu Trnkovi, z jejichž spolupráce vznikly snad nejznámější české loutky – Spejbl a Hurvínek. V muzeu nechybí ani Kašpárek, který svého času hrál hlavní roli v kabaretech zesměšňujících dobové politické dění na konci 1. světové války, nebo oblíbená komická dvojice Grundle a Šlafunda z divadla Karla Nováka.

Ve třetím patře se vám představí současné profesionální Divadlo Alfa a jeho loutky z mnoha oceňovaných autorských inscenací. Vedle tradičně pojatých výstavních prostor je zde místnost, kde je možné s loutkami manipulovat a seznámit se s různými technikami vodění. Tento multifunkční sál zároveň slouží také k pořádání divadelních představení, přednášek či konferencí.

náměstí Republiky 23, Plzeň, www.muzeumloutek.cz

Plzeňské historické podzemí

Plzeňské historické podzemí neodmyslitelně patří k dějinám i současnosti města Plzně. Je tvořeno labyrintem chodeb, sklepů a studní, který byl pod městem budován od 14. století. Během prohlídky poznáte život pod městem a odhalíte tajemství autentických nálezů a zákoutí, které podzemí skrývá. Díky exponátům a vystaveným nálezům proniknete i do historie města a každodenního života středověkých obyvatel Plzně.

Veleslavínova 6, Plzeň, www.prazdrojvisit.cz

Muzeum knihtisku

Expozice představuje Plzeň jako kolébku knihtisku v Čechách. V roce 1476 zde byla vytištěna první kniha – Statuta Arnošta z Pardubic. Prohlídková trasa muzea seznamuje s nejdůležitějšími knihami vytištěnými od druhé poloviny 15. století do první poloviny 16. století v Plzni, s procesem výroby knihy a se stroji používanými při závěrečné úpravě tiskovin. Uvidíte ruční sazárnu i nástroje, které sazeč potřeboval, dále první sázecí stroje, stroje knihtiskové a různá zařízení potřebná pro knihtisk, skládací stroj, řezačky a drátošičky. Expozice je doplněna panely s informacemi o tiskárnách působících v Plzni v 19. a 20. století.

Plovární 20, Plzeň, www.mkkp.cz

Muzeum strašidel

Moderní objekt hotelu Central na náměstí Republiky v Plzni skrývá historické podzemí, v němž se nacházejí tajuplná sklepení, která jsou protkána pověstmi, pohádkami, tajemnými bytostmi a strašidly. Mezi nimi určitě rozeznáte Radouše, strašného pána nedalekého hradu Radyně, vodníky, čarodějnice, ohnivého psa, draky a další bytosti. Muzeum je určeno především dětem.

náměstí Republiky 33, Plzeň (podzemí hotelu Central), www.muzeumstrasidel.cz

Techmania Science Center

Stovky interaktivních exponátů, gyroskop, 3D planetárium, programy v dílnách a laboratořích, krátké filmy promítané na obří interaktivní globus nebo zábavné vědecké show – to je Techmania Science Center v Plzni. S vtipem představuje základní přírodní jevy a zákony, seznamuje se světem vědy a techniky a láká k experimentování.

Techmania se nachází v historických budovách plzeňské Škodovky a na 10 000 m2 nabízí zábavu a poznání pro celou rodinu. Parkování a restaurace jsou součástí areálu.

U Planetária 1, Plzeň, www.techmania.cz 

Zveřejněno: 10. 11. 2021, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni