Úvod O městě Městské obvody Městský obvod Plzeň 6-Litice

Městský obvod Plzeň 6-Litice

Plzeň 6-Litice je městský obvod v jižní části statutárního města Plzně. Obvodem protéká Litický potok a řeka Radbuza, na které byla vybudována přehradní nádrž České údolí. Katastrální výměra obvodu činí 1 081 ha a na území obvodu bylo k 1. lednu 2018 hlášeno 1 998 trvale žijících státních občanů České republiky.

První historická zmínka o vsi Litice je z roku 1211. V roce 1970 byly Litice opět po šesti letech připojeny k Plzni. Od roku 1990 jsou samostatným šestým plzeňským obvodem. Mezi významná místa patří pozůstatky hradu Litice z konce 12. století, gotická stavba kostela sv. Petra a Pavla nebo pomník amerických letců, kteří zahynuli na konci druhé světové války v Liticích.

Zajímavou dominantou obvodu je vodní nádrž České údolí, jež se ale z větší části nachází na území třetího městského obvodu. Dvoukilometrová přehrada na řece Radbuze je též nazývána Borskou nebo Litickou. Tato jediná přehrada v Plzni byla uvedena do provozu v roce 1973, dnes slouží k rekreačním účelům a je hojně navštěvována i rybáři.

Více informací o městském obvodu je na http://umo6.plzen.eu.

Orientační mapa městských obvodů Plzeň

Zveřejněno: 22. 11. 2018, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni