Úvod O městě Městské obvody Městský obvod Plzeň 8-Černice

Městský obvod Plzeň 8-Černice

Městský obvod Plzeň 8-Černice rozkládající se na výměře 501 ha se nachází v jižní části Plzně. Severozápadní hranici tvoří pravý břeh řeky Úhlavy, na jihovýchodě do jeho katastru zasahuje les, jehož cyklostezky vás dovedou až na zříceninu hradu Radyně. Historické centrum Černic bylo postaveno v 1. polovině 15. století, kdy již patřilo k Plzni, v  minulých letech zde byl otevřen Pivovarský dvůr s vlastní výrobou piva. Selská náves s originálními historickými statky, kaplí a památnými lipami byla vyhlášena památkovou rezervací (vesnická památková zóna).

K 7. srpnu 2020 bylo v obvodu hlášeno 1739 trvale žijících státních občanů ČR, rapidní nárůst obyvatel za poslední roky dokládá, že se Černice považují za jednu z lukrativních lokalit určenou k bydlení.

V severovýchodní části obvodu je postaveno Obchodní centrum Olympia Plzeň s multikinem, poštou a mnoha menšími obchody. Vznikla zde i území pro lehkou průmyslovou výrobu, kde působí řada významných výrobních, stavebních i prodejních firem. Ve starší zástavbě je zrekonstruovaná Tyršova základní škola, která dětem na prvním stupni nabízí vyučování dle programu „Začít spolu“. V osmém městském obvodě byl vybudován sportovní areál s moderním fotbalovým hřištěm, tenisovými kurty a hřištěm pro plážový volejbal.

Více informací o městském obvodu je na http://umo8.plzen.eu.

Orientační mapa městských obvodů Plzeň

Zveřejněno: 24. 8. 2020, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni