Odbor evidence majetku

Škroupova 7
301 00 Plzeň

vedoucí - Mgr. Hana Eberlová, MBA

tel.: 378 033 715

telefonní seznam

Struktura odboru:

 • Oddělení majetkových šetření
 • Oddělení majetkové evidence

Agenda:

Oddělení majetkových šetření

 • Vyhledává, šetří a prověřuje vlastnictví městského nemovitého majetku, zajišťuje nabývací tituly k nemovitému majetku města pro veškeré smluvní vztahy. Vykonává metodickou činnost vůči orgánům obvodů za účelem zabezpečení jednotného postupu při nakládání s nemovitým majetkem města.
 • Připravuje podklady pro uznání vydržení vlastnického práva k nemovitému majetku.
 • Zajišťuje agendu ztrát a nálezů.
 • Zajišťuje výpůjčky nemovitého a movitého majetku města Plzně, popř. pro město Plzeň.

Oddělení majetkové evidence

 • Zajišťuje vedení databází evidenčního charakteru a jejich aktualizaci novými údaji o majetku města, zajišťuje činnosti spojené se svěřením městského majetku do správy, spolupracuje se správci při aktualizaci údajů, vede evidenci svěřeného majetku a přehledy správců městského majetku.
 • Zajišťuje agendu nakládání s movitým majetkem města Plzně.
 • Zajišťuje výpůjčky nemovitého a movitého majetku města Plzně, popř. pro město Plzeň.
 • Zajišťuje agendu prodeje vozidel dle zákona o pozemních komunikacích.
 • Zajišťuje agendu vkladů smluv do katastru nemovitostí.

Související:

 • Nabídka movitých věcí

  Nabídka nadbytečných movitých věcí je zveřejňována prostřednictvím Odboru evidence majetku MMP (např. automobily, ostatní vozidla, kancelářský nábytek atd.).
Zveřejněno: 22. 1. 2024, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni