Úvod Úřad Magistrát města Plzně Ekonomický úřad Odbor financování a rozpočtu

Odbor financování a rozpočtu

Škroupova 5
301 00 Plzeň

vedoucí - Ing. Petra Dezortová

tel.: 378 034 550

telefonní seznam

Struktura odboru:

  • Oddělení rozpočtu
  • Oddělení dotací a majetkových podílů
  • Oddělení vymáhání pohledávek

Agenda:

  • Sestavuje provozní rozpočet města a sleduje jeho plnění.
  • Spravuje účelové fondy města a provádí rozpočtové změny.
  • Provádí metodickou činnost v oblasti rozpočtu pro městské obvody.
  • Sestavuje vyúčtování města ve vztahu ke státnímu rozpočtu.
  • Zpracovává žádosti města o dotace.
  • Eviduje obchodní podíly města ve společnostech s majetkovým podílem města Plzně.
  • Vymáhá pohledávky města v samostatné a přenesené působnosti a pohledávky vzniklé z činnosti příspěvkových organizací.

Rozpočet města Plzně na aktuální rok najdete zde.

Zveřejněno: 3. 4. 2024, Pecuch Martin

Kam pokračovat...

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni