Články Odboru financování a rozpočtu

Projekt Zateplení 63. mateřské školy Lábkova 30

V říjnu 2023 byl úspěšně dokončen projekt spočívající v zateplení obvodového a střešního pláště jednotlivých pavilonů, ve výměně otvorových výplní, realizaci systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla a v instalaci stínící techniky zabraňující letnímu…

Zveřejněno: 3. 4. 2024 , Martin Pecuch
Rekonstrukce objektu bývalé hasičské zbrojnice Jilmová 302/4, Plzeň – Radčice

Po rekonstrukci by měl objekt sloužit občanům MO Plzeň 7 – Radčice jako restaurace s kulturním sálem. V přízemí je navržen hlavní vstup společný pro restauraci i společenský sál v podkroví. Restaurace s terasou, výčepem a kuchyní je dimenzována pro cca…

Zveřejněno: 29. 2. 2024 , Martin Pecuch
Projekty úspory energie II - Zateplování veřejných budov města Plzně s podporou EU 2014 – 2020

V roce 2016 podalo město v rámci tohoto programu první dvě žádosti o dotaci na realizaci projektů Zateplení 63. MŠ K. Steinera 25 a Zateplení 70. MŠ Waltrova 26. Obě stavby jsou již úspěšně dokončeny a provozovány. Níže je zdokumentován stav po realizaci a struktura…

Zveřejněno: 5. 1. 2022 , Pecuch Martin
Projekt Stavební úpravy – FVE Koterovská podpořen dotací z EU

V roce 2019 došlo k instalaci střešního fotovoltaického systému pro potřeby administrativního objektu na adrese Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň s cílem snížit jeho energetickou spotřebu.

Zveřejněno: 30. 4. 2021 , Pecuch Martin
Obměna technologie pro měření imisí na automatických měřících stanicích Plzeň

Pro realizaci tohoto projektu získalo město v roce 2017 podporu z Operačního programu Životní prostředí. Projekt spočíval v nákupu a montáži nových analyzátorů pro měřící stanice čistoty ovzduší. Jednalo se o tři stacionární stanice, a to Plzeň – střed, Slovany a …

Zveřejněno: 5. 3. 2021 , Pecuch Martin
Nákup elektromobilu a dobíjecí stanice s podporou Státního fondu životního prostředí ČR

V roce 2020 zakoupilo město Plzeň elektromobil, který bude využíván především pro svoz pošty a drobného majetku v rámci budov Magistrátu města Plzně. Doposud byl tento denní svoz prováděn vozidlem s běžným spalovacím motorem. Zakoupením elektromobilu dojde nejen k energetické…

Zveřejněno: 24. 2. 2021 , Pecuch Martin
Revitalizace Horního kokotského rybníku s podporou Evropské unie

V roce 2020 získalo město Plzeň dotaci ve výši 512 291,99 Kč na realizaci projektu „Bušovice – Horní kokotský rybník – revitalizace v LBK č. 3003-RO003“ v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020, prioritní osy 4 – Ochrana a péče o přírodu a krajinu,…

Zveřejněno: 27. 11. 2020 , Pecuch Martin
Realizace projektu Rekonstrukce zahrady 28. základní školy v Plzni v přírodním stylu Realizace projektu Rekonstrukce zahrady 28. základní školy v Plzni v přírodním stylu

Realizace projektu „Rekonstrukce zahrady 28. základní školy v Plzni v přírodním stylu“ spolufinancovaného Státním fondem životního prostředí ČR

Zveřejněno: 20. 4. 2020 , Pecuch Martin
Projekt Rozvoj a modernizace školy pro výuku jazyků na Gymnáziu Františka Křižíka je dokončen

Pavilon jazyků s pěti novými učebnami a zázemím v areálu Gymnázia Františka Křižíka je dokončen a zkolaudován, studenti se již vzdělávají v komunikaci v cizích jazycích a využívají k tomu nové vybavení tříd, které bylo pořízeno také v rámci projektu.

Zveřejněno: 20. 9. 2018 , Pecuch Martin
Obnova Lobezského parku – Plzeň

Od března 2018 jsou zahájeny práce na revitalizaci historického Lobezského parku v Plzni, který byl založen v letech 1933 – 1935.

Zveřejněno: 9. 4. 2018 , Pecuch Martin
Plzeň spolu s Gymnáziem Františka Křižíka získala dotaci na zkvalitnění výuky cizích jazyků Plzeň spolu s Gymnáziem Františka Křižíka získala dotaci na zkvalitnění výuky cizích jazyků

Zkvalitnit vzdělávání studentů v komunikaci v cizích jazycích s využitím nejmodernějších metod výuky, to je hlavním cílem projektu nazvaného Rozvoj a modernizace školy pro výuku jazyků na GFK.

Zveřejněno: 14. 3. 2018 , Jarošová Adriana
Územní studie krajiny pro správní obvod ORP Plzeň

Cílem pořízení územní studie krajiny je vytvořit odborný komplexní dokument umožňující koncepční víceoborový přístup k řešení krajiny zejména v nezastavěném území s využitím koordinační úlohy územního plánování.

Zveřejněno: 15. 12. 2017 , Pecuch Martin
Modernizace podpůrných informačních systémů a infrastruktury statutárního města Plzně

Projekt řeší zavedení aplikačních a technologických opatření, která dohromady tvoří jeden logický a věcně funkční celek (nový informační systém), a to s cílem zvýšení dostupnosti a bezpečnosti produkčních dat a současného aplikačního vybavení Statutárního města Plzně.

Zveřejněno: 15. 12. 2017 , Pecuch Martin
Pilsner Fest přilákal přes 50 tisíc lidí a odstartoval oslavy po celé republice Pilsner Fest přilákal přes 50 tisíc lidí a odstartoval oslavy po celé republice

Na narozeninové oslavě se načepovalo přes 100 tisíc půllitrů zlatého ležáku i dalších plzeňských piv. Návštěvníci si vychutnali nejen nefiltrované plzeňské pivo, ale i kvalitní gastronomii, hudební program nebo účast zajímavých osobností, které uchovávají tradiční pivovarská řemesla a…

Zveřejněno: 3. 10. 2016 , Pecuch Martin
Stavba pavilonů v rámci expozice Stopy člověka v přírodě je hotova

Stavba expozice Stopy člověka v přírodě končí kolaudací dne 16.10. 2014.

Zveřejněno: 12. 11. 2014 , Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni