Úvod Úřad Magistrát města Plzně Tajemník magistrátu Odbor bezpečnosti, prevence kriminality a…

Odbor bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení

nám. Republiky 16
301 00 Plzeň

vedoucí - Ing. Aleš Průša

tel.: 378 032 250

telefonní seznam 

Struktura odboru:

 • Oddělení bezpečnosti
 • Oddělení prevence
 • Oddělení krizového řízení

Agenda:

Oddělení bezpečnosti

 • Koordinuje spolupráci Policie ČR, Městské policie Plzeň, města Plzeň a jednotlivých městských obvodů a dalších institucí a organizací při řešení bezpečnosti v Plzni.
 • Soustřeďuje informace bezpečnostního charakteru, navrhuje opatření k předcházení kriminality, nebo k potlačení kriminality.
 • Ve spolupráci s Policií ČR a městskou policií definuje riziková místa na území města Plzně z hlediska negativního pocitu bezpečí občanů a společně s Policií ČR, městskou policií a dalšími relevantními institucemi, navrhuje způsoby řešení nežádoucího stavu.
 • Na základě zmocnění primátora nebo pověřeného člena zastupitelstva, určeného pro řízení městské policie, provádí kontrolní činnost městské policie ve stanoveném rozsahu, vypracovává metodická doporučení pro činnost městské policie.

Oddělení prevence kriminality

 • Zajišťuje informovanost občanů Plzně o realizovaných projektech, spolupracuje s masmedii a zajišťuje funkčnost a aktualizaci webového portálu „Bezpečná Plzeň“.  
 • Zajišťuje nepřetržitou možnost občanů města Plzně, podílet se na řešení bezpečnosti ve městě, poukazovat na bezpečnostní problémy a udržovat možnost aktivní komunikace mezi občany a institucemi, které se podílejí na řešení bezpečnosti v Plzni.
 • Vytváří koncepci protidrogové politiky na území města Plzně.
 • Vytváří koncepci prevence kriminality na území města Plzně.

Oddělení krizového řízení

 • Řídí, zajišťuje a koordinuje činnost orgánů města v oblasti krizového řízení, obrany a ochrany obyvatelstva a napomáhá koordinaci činnosti Integrovaného záchranného systému (IZS) při řešení krizových situací na území města Plzně a v rámci výkonu činností pověřeného obecního úřadu i na celém správním území Plzně jako obce s rozšířenou působností.
 • Zajišťuje připravenost města na mimořádné události, na řešení krizových situací a zajišťuje provedení krizových opatření, provádění záchranných a likvidačních prací a ochranu obyvatelstva.
 • Zabezpečuje plnění základních správních a dalších funkcí veřejné správy při vyhlášení stavu nebezpečí, nouzového stavu, stavu ohrožení státu nebo válečného stavu, k tomu koordinuje režimová opatření a zpracovává dokumentaci.
 • Koordinuje organizování protipovodňových opatření v rámci města, řídí pracovní skupinu protipovodňových a dalších havarijních opatření.
 • Zabezpečuje úkoly související s brannou povinností, k tomu zajišťuje v době vyhlášení krizového stavu opatření k  provedení odvodního řízení a eviduje prohlášení o odmítnutí mimořádné služby.
 • Provádí výběr a vede evidenci o vhodných věcných prostředcích, které lze využít pro potřeby zajišťování obrany státu a podílí se na zabezpečení jejich dodání.

Webové stránky s informacemi o Krizovém řízení.

Zveřejněno: 5. 10. 2017, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni