Články OKIA

Plán kontrol výkonu přenesené působnosti svěřené Statutem města Plzně městským obvodům

Dne 1. 1. 2014 vstoupil v účinnost zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) který, mimo jiné, ukládá v zájmu dobré správy kontrolním orgánům spolupracovat a koordinovat své kontroly za účelem ochrany práv kontrolovaných osob.

Zveřejněno: 15. 12. 2023 , Pecuch Martin
Informace o výsledcích kontrol

V návaznosti na ustanovení zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), konkrétně na § 26 uvedeného zákona, je statutární město Plzeň jako kontrolní orgán povinno pravidelně, alespoň jednou ročně zveřejňovat obecné informace o výsledcích kontrol.

Zveřejněno: 3. 3. 2024 , Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni