Sběrné dvory v Plzni

Seznam sběrných dvorů

Najdete na webové prezentaci věnující se odpadovému hospodářství města Plzně odpady.plzen.eu.

 

Zveřejněno: 8. 2. 2010, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni