Články OSI

Plzeňský standard - kanalizace, vodovod

Plzeňský standard – kanalizace, vodovod je využíván při projektování a realizaci nových sítí a rekonstrukcí současných, které jsou nebo přejdou do vlastnictví města Plzně.

Zveřejněno: 19. 10. 2017 , Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni