Plzeňský standard - kanalizace, vodovod

Plzeňský standard – kanalizace, vodovod je využíván při projektování a realizaci nových sítí a rekonstrukcí současných, které jsou nebo přejdou do vlastnictví města Plzně.

Plzeňský standard – kanalizace, vodovod byl schválen usnesením RMP č. 1444 ze dne 16. 12. 2004, s platností  od 1. 1. 2005 a účinností od 1. 2. 2005.

Usnesením RMP č. 673 dne 19. 5. 2011 byl schválený aktualizovaný Plzeňský standard – kanalizace, vodovod, jehož platnost a účinnost je od 1.7.2011 a plně nahrazuje Plzeňský standard – kanalizace, vodovod schválený usnesením RMP č. 1444 ze dne 16. 12. 2004.

Usnesením RMP č. 1056 ze dne 17. 10. 2017 byla schválena aktualizace Plzeňského standardu, kanalizace – vodovod. Plně nahrazuje Plzeňský standard – kanalizace, vodovod schválený usnesením RMP č. 673 ze dne 19. 5. 2011. Platnost aktualizovaného Plzeňského standardu, kanalizace – vodovod nastala dnem jeho schválení v Radě města Plzně a účinnost nastane dne 1. 1. 2018.

Plzeňský standard – kanalizace, vodovod  platí pro stavební řízení zahajovaná po datu nabytí účinnosti. Dodržení standartu při projektových pracích a realizaci je podmínkou převzetí sítí Odborem správy infrastruktury Magistrátu města Plzně do správy a provozovatelem vodohospodářské infrastruktury do provozování.

 

Přílohy

Zveřejněno: 19. 10. 2017, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni