Odbor památkové péče

Kopeckého sady 11
301 00 Plzeň

vedoucí - Ing. Karel Zoch

tel.: 378 033 060

telefonní seznam

Agenda:

Výkon státní správy

  • Povoluje práce spojené s údržbou, opravou, rekonstrukcí restaurováním nebo jinou úpravou kulturní památky nebo jejího prostředí.
  • Povoluje práce u objektů spojených s její stavbou, údržbou, stavební změnou, které nejsou  kulturní památkou, ale nachází se v plošně chráněných územích městské památkové rezervace (historické jádro města Plzně), městských památkových zónách (Bezovka, soubor lochotínských vil) rezervacích lidové architektury (historická jádra vsí Božkova,Černic, Koterova) a v zónách lidové architektury (historická jádra vsí Bolevce, Bukovce, Červeného Hrádku, Lobez, Křimic, Radčic a  Újezda).
  • Povoluje práce na obnově kulturních památek mimo hranice statutárního města Plzně v obcích Starý Plzenec, Sedlec, Chrást, Chválenice, Letkov, Lhota, Lhůta, Losiná, Mokrouše, Nebílovský Borek, Nezbavětice, Nezvěstice, Šťáhlavy, Šťáhlavice, Štěnovický Borek a v plošně chráněných územích vesnických památkových zón Dýšina, Kyšice, Tymákov (u nich se vyjadřuje i k úpravám objektů, které nejsou kulturní památkou, ale nacházejí se v těchto třech zónách lidové architektury).

Samospráva

  • Poskytuje účelové dotace (příspěvky) vlastníkům nemovitých kulturních památek nacházejících se na území statutárního města Plzně (v městských obvodech Plzeň 1 - 10).

Užitečné odkazy

Zveřejněno: 27. 5. 2022, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni