Odbor sociálních služeb

Martinská 2
301 00 Plzeň

vedoucí - Mgr. Lukáš Mařan

tel.: 378 033 350

telefonní seznam

Struktura odboru:

 • Oddělení Pomáhající Plzeň
 • Oddělení dotací a kontroly

Agenda:

 • Garantuje optimální rozvoj sociálních služeb na území města Plzně a vytvoření funkční sítě služeb pro rodinu, seniory, zdravotně postižené, sociálně vyloučené, cizince a další.
 • Provádí analytickou a metodickou činnost v oblasti rozvoje sociálních služeb na území města Plzně, mapuje zdroje potřebné pro realizaci projektových záměrů NNO.
 • Tvoří a koordinuje komplexní rozvojové koncepce sociálních služeb.
 • Zajišťuje projektovou činnost v souladu s naplňováním Strategického plánu města, s národními prioritami a národními akčními plány.
 • Provádí poradenskou a konzultační činnost v oblasti sociální politiky na úrovni samosprávy.
 • Poskytuje finanční podpory projektům organizací aktivních v sociální oblasti na území města a v jeho blízkém okolí.
 • Systematicky sleduje, kontroluje obsah a průběžně vyhodnocuje efektivitu, spokojenost a kvalitu Městem dotovaných služeb.
 • Řeší připomínky a náměty občanů města Plzně v souladu se zásadami komunitní práce.
 • Pořádá akce pro širokou veřejnost, se zaměřením na cílové skupiny odboru sociálních služeb.
 • Zajišťuje činnost bezplatné právní poradny pro seniory a osoby se zdravotním postižením.

Podrobné informace z oblasti sociálních služeb najdete na adrese: https://socialnisluzby.plzen.eu

Zveřejněno: 31. 1. 2024, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni