Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

Kopeckého sady 11
301 00 Plzeň

vedoucí - Ing. Bc. Dagmar Škrlantová

tel.: 378 033 100

telefonní seznam

Struktura odboru:

 • Oddělení dotací a hospodaření škol
 • Oddělení školství a vzdělávání

Agenda:

Oddělení dotací a hospodaření škol

 • Zajišťuje odborný dohled, koordinaci a kontrolu činností za účelem plnění úkolů zřizovatele základních škol a školních jídelen.
 • Koordinuje přípravu rozpočtu škol a školských zařízení včetně zpracování rozpisu rozpočtu přímých nákladů hrazených ze státního rozpočtu.
 • Řeší zřizování školských rad.
 • Zajišťuje činnost  Komise pro výchovu a vzdělávání Rady města Plzně.
 • Zajišťuje grantové programy a příspěvky na rozšíření nabídky mimoškolních činností, volný čas dětí a mládeže, akce se vzdělávací tématikou a příspěvky na rozvoj sportu.
 • Zajišťuje smluvní podmínky pro dopravu žáků na plavecký výcvik, dopravní výchovu a školní spoje.

Oddělení organizace školství a vzdělávání

 • Zajišťuje zpracování statistických výkazů z dokumentace a evidence škol a školských zařízení.
 • Zajišťuje grantové programy na podporu vzdělávání.
 • Připravuje a realizuje konkurzní řízení na funkce ředitelů škol a školských zařízení.
 • Řeší podněty a připomínky na činnost škol a školských zařízení.
 • Řeší změny v rejstříku škol.
 • Dohlíží na činnost školních jídelen.
 • Řeší a konzultuje pracovněprávní problematiku škol a školských zařízení.
 • Zajišťuje metodickou pomoc v oblasti výkonu zřizovatelských funkcí u mateřských škol.

Užitečné odkazy:

Zveřejněno: 23. 1. 2024, Pecuch Martin

Kam pokračovat...

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni